Rosimm第2823期短发妹子白色大床上无内黑丝裤袜撩人姿势秀翘臀屁沟诱惑79PROSI写真

Rosimm第2823期短发妹子白色大床上无内黑丝裤袜撩人姿势秀翘臀屁沟诱惑79PROSI写真

 知阴阳升降之理,五行运化之道者,先当理其脾胃焉。或未成脓,未溃,气血虚也,宜服八珍汤;憎寒恶寒,阳气虚也,宜服十全人补汤;补后大热,阴血虚也,宜服四物汤,加参、术、丹皮;呕逆,胃气虚也,宜服六君子汤,加炮姜、干姜;食少体倦,脾气虚也,宜服补中益气汤;四肢冷逆,小便频数,肾气虚也,补中益气汤加益智仁一钱。

如六经篇首,则曰某经之为病,若六经所概论者,总归于太阳之首篇。脾脏血虚者,归脾汤去木香;

然脏者,神之舍;色者,神之旗。兹以产后发热,专责血虚,殊有漏义。

茯苓归伏心气以下交,山药培养脾土以化水,山茱萸乃木末之实,味酸色赤,复能导肝气交通于肾,是以配茯苓、山药、山萸、泽泻者,导四脏之气而下交于肾也。)其或风气之胜,木邪乘土,则脾病生焉。

盖食气入胃,散精于肝。盖天地所生之万物,咸感五运六气之生化,明乎阴阳、生克之理,则凡物之性,可用之而生化于五脏六腑矣。

经曰∶夏伤于暑,冬伤于寒。 《金匮要略》用枳术汤治水饮所作,心下坚大如盘。

Leave a Reply