VOL084嫩模筱慧私房白衬衫牛仔裤半脱露开档肉丝裤袜惹火诱惑写真47P筱慧瑞丝馆

VOL084嫩模筱慧私房白衬衫牛仔裤半脱露开档肉丝裤袜惹火诱惑写真47P筱慧瑞丝馆

 左右旁至,缠绵不清也。 雨乃不生于地而降于天之云,气归精也;云乃不出于天而升于地之气,精化为气也。

此即充和之气,亦微弱之义,是谓脾之平脉。 腹为阴,阴中之阴肾也;腹为阴,阴中之阳肝也;腹为阴,阴中之至阴脾也。

结于跗上冲阳之次,乃从足面斜行,出太阴、少阳两筋之间,上辅骨,结于膝之外廉,直上髀枢,行少阳之前,循胁向后,内属于脊。 夫如是者,于纲领之中,复有大纲领者存焉。

如风吹毛,散乱无绪也。胞之脉系于肾,肾之脉系舌本,胞气不足,当静而无言,今反善言,是阴气不藏而虚阳外见。

是名虽三而实则一耳。当归芎芍药黄芩一斤白术半斤养营血,清血热,健脾胃而安胎。

言标与本,易而勿及。黄连黄芩黄柏栀子各等分此治实邪实火、表里俱盛之剂。

Leave a Reply