TGIRL青春女神张兮美子内衣秀私房写真50P张兮美子推女神X-TGIRL

TGIRL青春女神张兮美子内衣秀私房写真50P张兮美子推女神X-TGIRL

《本经》名须丸苦甘平,无毒。未闻炎黄而外别有绳墨也。

白者良。 方称大豆解百药毒,予每试之不效。

仲景治伤寒少阳证,用小柴胡汤。烧灰淋汁,和锻石点治恶疮息肉瘢。

《本经》治伤寒温疟者,取苦寒以攻蕴积伏匿之邪也。反藜芦。

而夏伤于暑,秋必疟,及疟在三阴元气虚寒人,则常山、穿山甲辈皆为戈戟。其玉田沙,夏月发麻疹良。

 又少阴证发热脉沉,有麻黄附子细辛汤,少阴与太阳为表里,所谓熟附配麻黄,补中有发也。蓝淀以蓝浸地坑一宿,入锻石搅,澄去水为淀,其解诸毒,敷热疮之用则一;而杀虫之功更效,虫为下膈非此不除。

Leave a Reply