No5226模特唐安琪广州-云南旅拍酒店浴缸红色服饰秀完美身材诱惑写真78P唐安琪秀人网

No5226模特唐安琪广州-云南旅拍酒店浴缸红色服饰秀完美身材诱惑写真78P唐安琪秀人网

凡发汗,欲令手足俱周时出,以□□然,一时间许,亦佳,不可令如水淋漓。 脉形粗大有力,谓之大;浮沉有力,中取无力,状如□管谓之芤;沉而且大,按之劲急有力,谓之牢;浮而且大,举之劲急有力,谓之革,革脉者以鼓革而得名,外急中空之象也。

吐已下断,汗出而厥,四肢拘急不解,脉微欲绝者,通脉四逆加猪胆汁汤主之。沉为实,沉主里也;数消谷,数为热也。

脉者人之根本也,脉病人不病者,谓外形不病,而见真藏病脉,其内本已绝,虽生犹死,不过尸居余气耳!故曰:行尸也。心藏神,直视,神去也。

风湿相搏,一身尽痛,法当从汗而解,而汗亦不可失其宜也。  然脉有二,此以尺寸之脉言,若以周身言之,则循环无端,浑然不断,无头尾之可言,学者当识之也。

胸中寒实,当是「胃中寒实」,若是胸中寒实,如何曰下利不止者死?其间,色或参差相错,脉或大小相乖,一时之间,变无常经,病辄改易,或存或亡,无定象也。

若唇口青,身冷,是阴进阳退,则为入藏,即死也;若身温汗自出,是阴消阳长,则为入府,即愈也。问曰:脉有阳结、阴结者,何以别之?

Leave a Reply