Vol398嫩模糯美子Mini私房性感肉色内衣秀豪乳翘臀完美诱惑写真50P糯美子美媛馆

Vol398嫩模糯美子Mini私房性感肉色内衣秀豪乳翘臀完美诱惑写真50P糯美子美媛馆

 脾疳者,一名肥疳,其症肢体黄瘦,皮肤干涩,多生疮疥,腹大食土。经曰∶怒则气逆,甚则呕血及飧泄。

 先君云∶此亦肾虚也。诊其乳母,左关脉弦数,左胁作痛,遇劳则遍身瘙痒,遇怒则小便不利,此因肝经血虚,郁火所致也。

又曰∶诸脉者,皆属于目。 有汗者,柴胡桂枝汤。

一小儿因惊久泻,面色青黄,余谓肝木胜脾土也,朝用补中益气汤,夕用五味异功散加木香一小儿泄泻惊搐,其母面青脉弦,先用小柴胡汤加木香、漏芦一剂,次用四君、木香、钩藤一小儿因其母被惊患泻,服药伤胃,反致吐乳,余用五味异功散、炒黑黄连、木香治其母,时灌子一二匙俱愈。后不节饮食,夜视不明。

后饮食停滞,患吐泻,项乃痿软,朝用补中益气汤,夕用六君子汤,及加减八味丸,两月余而项复举。血汗者,血余散敷之。

不可专于治外,不惟闭塞耳窍,抑亦变生他症,延留日久,遂成终身之聩一小儿耳内出脓,秽不可近,连年不愈,口渴足热,或面色微黑,余谓肾疳症也。煎者,心经有热,精神恍惚,烦满生惊;者,心经有风,烦躁惊搐也。

Leave a Reply