Vol128半脱白色蕾丝吊带火辣丁字裤26P佟蔓模范学院

Vol128半脱白色蕾丝吊带火辣丁字裤26P佟蔓模范学院

痰疟者,胸膈先有停痰,因而成疟,令人心下胀满,气逆烦呕是也。或小儿风热上壅,抽搐发热,或急惊痰盛发搐,目反口噤。

 凡作渴饮冷者,属实热,宜泻胃火。或手足逆冷,睡而露睛,脾胃虚寒也。

若痛不止,煎葱汤淋揉其腹,就以热葱熨脐腹间,良久尿出痛止;或以乳香、没药、木香各少许,水煎灌匙许。复伤食吐泻,服消食丸,胃气复伤,饮食少思,肢体倦怠而渴,先用七味白术散而渴止,次用五味异功散一小儿面目色白,患渴症,唾痰发热,服清热化痰之药,大便洞泻,小便频数,此脾胃虚而复伤也,朝用补中益气汤,夕用四神丸,诸症渐愈,又佐以六味地黄丸而愈。

夫肺气盛者,肺中之邪气盛也,其脉右寸必浮而有力,宜用泻白散以泻之。一小儿头摇目札,口渴下血,此肝经血虚风热也,用地黄丸而痊。

后又伤食咽酸作泻,大便重坠,朝用补中益气汤,夕用六君子汤加木香、干姜而痊。若小儿多因惊骇停食,或乳母六淫七情,饮食起居失宜所致,更当审之,兼治其母。

又云∶气主之,血主濡之。一小儿乳哺失节,服药过剂,腹胀少食,大便不调,两眼生花,服治眼之药,渐生浮翳,余用异功散加当归、柴胡,饮食渐进,便利渐调,少佐以九味芦荟丸,其眼渐明,乃用人参补一小儿未周岁,目内有翳。

Leave a Reply