No2449女神糯美子Mini私房性感女仆装三点式内衣秀傲人豪乳诱惑写真53P糯美子秀人网

No2449女神糯美子Mini私房性感女仆装三点式内衣秀傲人豪乳诱惑写真53P糯美子秀人网

若以大方、外科各专其一,正恐或有所误,而不自知,则又岂能全美乎。 伤寒多不能食,若忽然能食且脉浮,知胃和邪还于表而作解也。

若内阳不回,外证不见,是为独阳绝阴,不可为矣。阳证心下痞硬为热痞,宜大黄黄连泻心汤。

若尿尿时头不痛,惟淅淅然恶风寒者,四十日乃愈。余毒流入腠理,腠理或疏或密为冷流注,所谓医之难愈者冷也。

表实者去参、附,加羌活、独活。 虚热橘皮竹茹治,二便不利利之宁,气不归原宜都气,寒虚丁萸附理中,痞硬下利生姜泻,痞硬噫气代赭功。

若吐血过多,面唇无红色,名曰血脱。便硬,谓大便硬,尚可任攻,宜大承气汤。

切不可更犯针刀,薄血无脓,肉难合,宜以温热药贴散内消。或伤寒热极将死,阴气衰残则不宜下,下之则阴气暴绝,阳气后竭而死矣。

Leave a Reply