F1赛车2022

F1赛车2022

唯制为粉,则有益无损,又须旋用,久则油膻。足掌下去寻涌泉,此法千金莫妄传。

中风不语最难医,发际顶门穴要知,更向百会明补泻,即时苏醒免灾危。《神农本草经》说∶小儿惊痫有一百二十种,其证候微异于常,便是痫候也。

伏如横弩,应若发机。少阴证,脉微细沉。

治小儿半身皆红赤,渐渐长引者方∶上二味咀,合得五升,以水八升,煮三沸,去滓,和伏龙肝末敷之。 唇收如袋,口不能饮,有痰壅塞,经年一发。

夏不可久浴,浴久则伤热。又方取牛乳一升,煎取五合,分五服。

 每穴又加三七壮,自然瘫痪即时安。寒疟面肿及肠鸣,先取合谷后内庭。

Leave a Reply