CND-017 - 铃木心春2013年番号 奇跡の美巨乳18歳 絶

CND-017 - 铃木心春2013年番号 奇跡の美巨乳18歳 絶

未释此条之先,当知妇人受胎之种别,平时经事调匀,停后毫无病脉,经停而受孕者,常也,然有居经者,三月一至,有避年者,一年一至。内邪、外热,脾胃虚而不能制肾水,遂精神失守,恍惚多惊,四症作焉。

久则伤其肾阴,纯用通剂,或致虚虚之流弊,当育阴与通利同用。淋有五种,气、血、砂、膏、劳。

 微滑伤腥咸物,经云∶甘胜咸。即见寒热,但里重于表,仍从里治。

气与血犹水也,盛则流畅,少则壅滞。每服十丸,盐汤嚼下,空心服,治气利膈,进食平胃,丸也,如做汤,入盐点服,亦曰白术汤,此药本无人参茯苓二味,好事君子加之。

儿生下体青白无血色,日夜啼不止,体仰而,腹满不乳,大便青白,是在胎为风冷所伤而然。渣再煎,临卧时服。

内容:治小儿多时泻痢,眼生翳膜,并疳眼,退翳。调养真元,补益气血,诚治痘完策。

Leave a Reply